Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
[email protected]

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

USLOVI KORIŠĆENJA

UMIJam, podružnica kompanije EVEARA Limited sa sedištem na Castle Chambers br. 6, Castle Street, Cork City T12 T25W, Irska („Kompanija“, „mi“, „naša“) pruža platformu za distribuciju digitalne muzike zajedno sa softverom, proizvodima i/ili uslugama („Platforma“).

Vaš pristup Platformi može se ostvariti putem web stranica trećih strana. Ova Izjava o privatnosti se odnosi isključivo na obradu od strane Kompanije kao Kontrolora ličnih podataka (kako je definisano u nastavku) u tom kontekstu i ne odnosi se na obradu Ličnih podataka u kontekstu bilo koje web stranice preko koje se pristupa Platformi, koje mogu biti one do kojih se pristupa sa Platforme, ili s kojima Platforma na drugi način ima vezu („Povezane web stranice“).

Kompanija, putem svoje Platforme, učitava podatke koje ste pružili, uključujući, između ostalog, muzičke snimke, slike, video zapise, podcaste, metapodatke, imena, fotografije i sličnosti, umetničke slike i biografske informacije, kao i stihove i tekst, itd. („Sadržaj“) na digitalne servisne provajdere poput portala za preuzimanje muzike, servisa za strimovanje muzike i video zapisa, mobilnih muzičkih platformi, digitalnih radio stanica i televizijskih mreža (i zemaljskih), i mobilnih mreža koje omogućavaju kupovinu strimovanja ili preuzimanje sadržaja („Servisi potrošača“).

Kompanija koristi vaše informacije („Lični podaci“) u skladu sa primenjivim zakonima o privatnosti i zaštiti podataka, uključujući Opštu uredbu o zaštiti podataka Evropske unije (u daljem tekstu, „Zakoni o zaštiti podataka“). Ova Izjava o privatnosti („Izjava“) postavlja osnovu na kojoj koristimo, procesuiramo, skladištimo ili otkrivamo bilo koje detaljne Lične podatke koje prikupljamo od vas ili koje nam pružate putem web sajta i/ili Platforme. Informacije koje nam pružite biće sačuvane od strane nas kao kontrolora.

Ova Izjava, zajedno sa našom Politikom kolačića, primenjuje se na vašu upotrebu Platforme.

1. PREGLED LIČNIH PODATAKA KOJE OBRADJUJEMO

Prikupljamo i procesiramo vaše lične podatke kako sledi:

Informacije o sadržaju

Prilikom učitavanja Sadržaja na Platformu, Kompanija prikuplja vaše lične podatke. To može uključivati informacije sadržane ili povezane sa: muzičkim snimcima, slikama, video zapisima, podcastima, metapodacima, imenima, fotografijama i sličnostima, umetničkim slikama i biografskim informacijama, kao i stihovima i tekstom, itd. i analitičke podatke koji uključuju, između ostalog, podatke o prodaji, strimovanju i interakcijama klijenata Servisa potrošača sa Sadržajem.

Informacije o uređaju

Prilikom korišćenja Platforme, UMIJam prikuplja vaše lične podatke. To može uključivati informacije poput pretraživača na vašem uređaju, uključujući IP adresu; tip uređaja koji ste koristili za pristup internetu; da li ste došli do Platforme putem pretraživača ili klikom na link na drugom web sajtu; i druge informacije dobijene iz kolačića koji se koriste na Platformi. Takođe, uključuje detalje vaših poseta Platformi, poput podataka o saobraćaju, podataka o lokaciji i povezanih web sajtova do kojih možete pristupiti putem Platforme (uključujući web sajtove trećih strana).

Informacije o kontaktu i plaćanju

Imate opciju da pružite lične podatke poput vašeg imena, prezimena, e-adrese, adrese, grada, države, poštanskog broja (zajednički nazvano "Informacije o kontaktu"), i podatke o bankarskim/onlajn platnim provajderima (npr. PayPal, Stripe, Payoneer, itd.) ("Informacije o plaćanju") prilikom postavljanja naloga, slanja Sadržaja putem Platforme ili slanja e-pošte. Imajte na umu da ako odlučite da ne delite ove lične podatke, možda nećete moći da iskoristite usluge i/ili Platformu Kompanije.

Informacija o trećim licima

Moguće je da dobijemo ograničene informacije o vama od naših ovlašćenih distributera, partnera ili društvenih mreža poput Facebook-a, Instagram-a, WhatsApp-a, Twitter-a, SnapChat-a, LinkedIn-a, itd. kada interaktivno delujete s nama putem tih platformi. To može uključivati informacije poput detalja o tome kako ste delili našu Platformu putem resursa društvenih mreža Platforme.

2. KAKO I ZAŠTO KORISTIMO VAŠE LIČNE PODATKE

U sledećoj tabeli detaljno su navedeni pravni osnovi i svrhe za koje obrađujemo vaše Lične podatke:

PRAVNI OSNOVI I SVRHE

Pravni osnovi

Ugovor

Neophodno je obraditi ove Lične podatke kako bismo sklopili i izvršili naš ugovor s vama u vezi s vašim korišćenjem Platforme kako je navedeno u Krajnjem korisničkom ugovoru. [VIDI LINK NA DNU STRANICE]

Izvršenje Zakonskih Obaveza

Vaše lične podatke obrađujemo kada je to potrebno kako bismo ispunili zakonske obaveze kojima smo podložni.

Za Odbranu, Ustanovljenje ili Učestvovanje u Pravnim Zahtevima

Vaše lične podatke obrađujemo po potrebi kako bismo mogli da uspostavimo, istražimo, sprovedemo ili odbranimo pravni zahtev u kojem ste vi uključeni.

Svrha:

Pristup Platformi

Omogućavanje pristupa Platformi i korišćenje iste.

Pravljenje plaćanja, kopiranje, prikazivanje, distribucija i iskorišćavanje Sadržaja putem svih poznatih ili budućih sredstava i medija preko svake i svake Prodavnice ili Platforme.

Da bi se obradile uplate i naplatili takse.

Unapređenje funkcionalnosti i efikasnosti platforme.

Pružanje, unapređivanje, testiranje i praćenje efikasnosti Platforme.

Praćenje metrika poput ukupnog broja posetilaca, podataka o saobraćaju i demografskih obrazaca.

Odgovaranje na upite

Obrada i odgovor na bilo koji upit ili zahtev, poput korisničke podrške, koji nam pošaljete putem e-pošte.

Marketinški ili promotivni materijali.

Davanje informacija o našem programu događaja, opštim vestima o Kompaniji, registracija za dobijanje popusta i drugih komunikacija Kompanije koje se smatraju verovatno interesantnim (molimo vas da imajte na umu da možete odlučiti da ne primate takve marketinške informacije kontaktiranjem nas na [email protected]).

Direktni marketing trećih strana

U skladu sa vašim pristankom, možemo omogućiti trećim stranama da vam šalju marketinške poruke putem e-pošte ili SMS-a.

Da se poštuje Zakon o informisanju potrošača;

Da bi se ispunile sve primenjive zakonske obaveze, sudski nalog, poziv na sud, nalog za pretres ili bilo koja druga zakonska ili regulatorna obaveza ili zahtev kojima je UMIJam podložan.

Da se istraži, uspostavi, sprovede ili brani pravna zahteva.

Obradjene lične informacije:

Informacije o uređaju
Kontakt informacije
Informacije o plaćanju
Informacije o sadržaju
Informacije o trećim stranama

3. SA KIM DELIMO VAŠE LIČNE PODATKE

Delićemo vaše lične podatke nekim ili svim sledećim primaocima:

Recepienti:

Kompanije u grupi

Članovi i akcionari Grupe kompanija. Interni poslovni sektori unutar Grupacije kompanija. Naši distributeri i ovlašćeni partneri.

Da bismo vam pružili sve beneficije naše Platforme i distribuirali Sadržaj u skladu sa Ugovorom o krajnjem korisniku. Potrošačke prodavnice i banke/davaoci platnih usluga putem interneta.

Da bismo vam pružili sve beneficije naše Platforme i distribuirali Sadržaj u skladu sa Ugovorom o krajnjem korisniku. Ostali primaoci:

Regulatorna tela i organi za sprovođenje zakona (gde imamo obavezu otkrivanja ili deljenja vaših ličnih podataka kako bismo ispunili bilo koju pravnu ili regulatornu obavezu ili zahtev).

Da bismo zaštitili prava, imovinu ili bezbednost Grupe kompanija, naših klijenata ili drugih. To uključuje deljenje informacija sa drugim kompanijama i organizacijama radi zaštite od prevare i smanjenja kreditnog rizika.

Eksterni savetnici, poput advokata, računovođa i revizora (kad je to potrebno za zaštitu legitimnih i zakonitih interesa Kompanije u obavljanju poslovnih/finansijskih poslova).

Možemo deliti vaše lične podatke sa našim trenutnim i budućim pridruženim kompanijama i poslovnim partnerima, čak i u slučaju da smo uključeni u spajanje, prodaju imovine ili drugo poslovno restrukturiranje.

Takođe možemo deliti ili prenositi vaše lične podatke potencijalnim naslednicima.

Davaoci usluga u logistici i IT usluga, i za pružanje podrške, kao što je infrastruktura za korisničku podršku.

4. PRENOSI VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Vaši lični podaci mogu se čuvati i prenositi izvan Evropskog ekonomskog prostora ("EEP"). Prenosimo samo vaše lične podatke van EEP-a kada je Evropska komisija odlučila da treća zemlja u pitanju garantuje odgovarajući nivo zaštite u skladu sa standardima zaštite podataka EU (tj. kada je doneta odluka o adekvatnosti u korist zemlje) ili postoje odgovarajuće bezbednosne mere za zaštitu vaših ličnih podataka. Ako želite da saznate više informacija o odgovarajućim merama zaštite koje smo sproveli kako bismo regulisali prenos vaših ličnih podataka, možete nas kontaktirati na [email protected].

Nažalost, prenos informacija putem interneta nije potpuno siguran. Iako ćemo uvek učiniti sve što je moguće da zaštitimo vaše lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost informacija koje nam prenesete; svaki prenos vrši se na vaš sopstveni rizik. Nakon što primimo vaše informacije, trudićemo se da koristimo stroge procedure i sigurnosne funkcije kako bismo pokušali da sprečimo neovlašćen pristup.

5. Web sajtovi povezani preko linkova

Platforma može funkcionisati ili joj se može pristupiti sa drugih web lokacija i može omogućiti pristup drugim web lokacijama. Kompanija nije odgovorna za izjave ili prakse privatnosti na povezanim web lokacijama. Ova Izjava se odnosi isključivo na informacije prikupljene na Platformi. Prilikom pristupa povezanim web lokacijama, trebalo bi da pročitate izjavu o privatnosti objavljenu na odgovarajućoj povezanoj web lokaciji. Uslovi naše Izjave ne primenjuju se na povezane web lokacije. Proverite ove izjave pre nego što pošaljete bilo kakve lične podatke na povezane web lokacije.

Ne prihvatamo nikakvu odgovornost u vezi sa bilo kojom povezanom web lokacijom, ili bilo kojim ugovorom sklopljenim sa trećom stranom na ili preko povezane web lokacije.

6. Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke

Uopšteno, čuvaćemo vaše lične podatke dokle god je potrebno za svrhe za koje su prikupljeni od datuma prikupljanja ili, ako sklopite ugovor s nama, nakon završetka izvršenja našeg ugovora (što može biti do 7 godina u nekim slučajevima).

Imajte na umu da u određenim okolnostima možemo čuvati vaše podatke duže vreme, na primer, ako obradimo zahtev u toku ili verujemo sa dobrom verom da zakon ili relevantni regulator razumno može, po našem mišljenju, očekivati ili zahtevati da čuvamo vaše lične podatke.

7. TVOJA PRAVA I KAKO IH ISPUNITI

Imate niz prava u vezi sa vašim ličnim podacima u skladu sa Zakonima o zaštiti podataka, kako je navedeno u sledećoj tabeli. Posebno, ova prava uključuju pravo da se protivite obradi vaših ličnih podataka kada se ta obrada vrši zbog naših legitimnih interesa. Imajte na umu da u određenim okolnostima ova prava možda nisu apsolutna.

Dobro

Ugovor

Neophodno je obraditi ove lične podatke kako bismo sklopili i izvršili ugovor s vama u vezi s vašim korišćenjem Platforme kako je navedeno u Ugovoru o krajnjem korisniku.

Dobro

Više informacija

Pravo na pristup

Imate pravo da zatražite kopiju ličnih podataka koje imamo o vama i da pristupite informacijama koje imamo o vama. Naplatićemo vam za ovaj zahtev za pristup ako smatramo da je vaš zahtev neopravdan ili prekomeran.

Pravo na ispravku

Imate pravo da se isprave ili ažuriraju netačni lični podaci koje imamo o vama.

Pravo na brisanje

U određenim okolnostima, takođe je moguće da se obrišu vaši lični podaci, na primer, ako iskoristite svoje pravo da se protivite (vidi dole) i nemamo hitan razlog za obradu vaših ličnih podataka ili ako više ne trebamo vaše lične podatke za svrhe navedene u ovom Obaveštenju o privatnosti.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da nas zamolite da ograničimo obradu vaših ličnih podataka u određenim slučajevima, čak i ako smatrate da su lični podaci koje imamo o vama netačni ili da je naša upotreba vaših ličnih podataka nelegalna.

Ako validno ostvarite ovo pravo, čuvaćemo vaše Lične podatke i nećemo vršiti dalju obradu dok se problem ne reši.

Pravo na prenosivost podataka

Možete od nas zatražiti da vam pružimo vaše lične podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, i možete zatražiti da vaše lične podatke prenesemo direktno drugom rukovaocu obrade kada je to tehnički izvodljivo.

Ovo pravo nastaje samo kada obrađujemo vaše lične podatke na osnovu vaše saglasnosti ili kada je to potrebno radi izvršenja našeg ugovora s vama.

Pravo na prigovor

Imate pravo da se u svakom trenutku usprotivite obradi vaših ličnih podataka kada ih obrađujemo na osnovu naših legitimnih interesa. Možete ostvariti ova prava slanjem zahteva na [email protected].

Obavestićemo vas o svakom preduzetom koraku u vezi sa vašim zahtevima u vezi sa ovim pravima bez nepotrebnog odlaganja, u roku od 1 meseca od prijema vašeg zahteva. Ovo možemo produžiti do 2 meseca ako je potrebno, ali ćemo vas obavestiti ako dođe do ovoga.

Imajte na umu da možemo zatražiti od vas da potvrdite vaš identitet kada pokušate da ostvarite bilo koje od vaših prava zaštite podataka. Naš glavni regulatorni organ prema zakonodavstvu o zaštiti podataka je Komisija za zaštitu podataka sa sedištem u Irskoj. Imate pravo da podnesete pritužbu Komisiji za zaštitu podataka.

Za više informacija posetite www.dataprotection.ie ili kontaktirajte Komisiju za zaštitu podataka na [email protected]. Takođe imate pravo da podnesete žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka u vašoj zemlji prebivališta u Evropskoj uniji. Njihove kontakt podatke možete pronaći ovde: PreviousNext

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-autoridades-de-protección/index_en.htm

8. IZMENE U OVOJ IZJAVI I PITANJA

Ova Izjava će se redovno pregledavati i može biti izmenjena i ažurirana po potrebi.

Ako imate bilo kakva pitanja, komentare ili brige o tome kako Kompanija koristi ili obrađuje vaše lične podatke, molimo vas da svoje pitanje, komentar ili brigu pošaljete pisanim putem na [email protected].

9. POLITIKA KOLAČIĆA

Ovo je Politika Kolačića UMIJam-a, dostupna na www.umijam.com.

Šta su kolačići?

Kao što je uobičajeno na skoro svim profesionalnim web sajtovima, i ovaj sajt koristi kolačiće, koji su male datoteke koje se preuzimaju na vaš računar radi poboljšanja vašeg iskustva. Ova stranica opisuje koje informacije prikupljaju, kako ih koristimo i zašto ponekad moramo čuvati ove kolačiće. Takođe ćemo podeliti kako možete sprečiti čuvanje ovih kolačića; međutim, ovo može umanjiti ili "slomiti" određene elemente funkcionalnosti sajta.

Za više opštih informacija o kolačićima, pogledajte članak na Vikipediji o HTTP kolačićima.

Kako koristimo kolačiće

Koristimo kolačiće iz različitih razloga koji su detaljno navedeni ispod. Nažalost, u većini slučajeva ne postoji standardna industrijska opcija za isključivanje kolačića bez potpunog isključivanja funkcionalnosti i karakteristika koje dodaju ovom sajtu. Preporučuje se da ostavite sve kolačiće aktivirane ako niste sigurni da li su vam potrebni ili ne, u slučaju da se koriste za pružanje usluge koju koristite.

Isključivanje kolačića

Možete sprečiti postavljanje kolačića podešavanjem postavki vašeg pregledača (pogledajte Pomoć vašeg pregledača kako biste saznali kako to učiniti). Imajte na umu da isključivanje kolačića može uticati na funkcionalnost ovog i mnogih drugih sajtova koje posetite. Isključivanje kolačića obično rezultira isključivanjem određenih funkcija i karakteristika ovog sajta. Zbog toga se preporučuje da ne isključujete kolačiće.

Kolačići koje postavljamo

Kolačići vezani za nalog

Ako kreirate nalog kod nas, koristićemo kolačiće za upravljanje procesom registracije i opšte administracije. Ovi kolačići obično će biti uklonjeni kada se odjavite; međutim, u nekim slučajevima, mogu ostati kako bi zapamtili vaše preferencije na sajtu kada se odjavite.

Kolačići vezani za prijavljivanje

Koristimo kolačiće kada se prijavljujete kako bismo mogli da zapamtimo ovu činjenicu. Ovo sprečava potrebu da se prijavite svaki put kada posetite novu stranicu. Obično se ovi kolačići brišu kada se odjavite kako bi se osiguralo da možete pristupiti samo funkcijama i oblastima koje su ograničene za prijavljene korisnike.

Kolačići vezani za e-poštu sa novostima

Ovaj sajt nudi usluge pretplate na novosti ili elektronsku poštu i mogu se koristiti kolačići kako bi zapamtili da li ste već registrovani i da li treba prikazati određene obaveštenja koja bi mogla biti važeća samo za pretplaćene ili otkazane korisnike.

Obrada porudžbina povezanih sa kolačićima

Ovaj sajt nudi elektronsku trgovinu ili usluge plaćanja i neki kolačići su neophodni kako bi se osiguralo da se vaša porudžbina pamti između stranica kako bismo je pravilno obradili.

Kolačići vezani za ankete

Ponekad nudimo ankete i upitnike korisnicima kako bismo vam pružili zanimljive informacije, korisne alatke ili bolje razumeli našu bazu korisnika. Ove ankete mogu koristiti kolačiće kako bi zapamtile ko je već učestvovao u anketi ili da bi vam pružili tačne rezultate nakon promene stranice.

Kolačići vezani za obrasce

Kada šaljete podatke putem obrasca kao što su oni na stranicama kontakt ili komentara, mogu se postaviti kolačići kako bi zapamtili vaše detalje korisnika za buduću korespondenciju.

Kolačići postavki sajta

Da bismo vam pružili odlično iskustvo na ovom sajtu, obezbeđujemo funkcionalnost za postavljanje vaših preferencija o tome kako ovaj sajt radi kada ga koristite. Da bismo zapamtili vaše preferencije, moramo postaviti kolačiće kako bismo mogli pristupiti ovim informacijama svaki put kada interagujete sa stranicom koja je pogođena vašim preferencijama.

Kolačići trećih strana

U nekim posebnim slučajevima takođe koristimo kolačiće koje obezbeđuju pouzdani treći.

Naredni deo detaljno opisuje koje kolačiće trećih strana možete pronaći na ovom sajtu.

Ovaj sajt koristi Google Analytics, jedno od najrasprostranjenijih i najpouzdanijih rešenja za analizu na webu, kako bismo razumeli kako koristite sajt i na koji način možemo poboljšati vaše iskustvo. Ovi kolačići mogu pratiti stvari poput vremena provedenog na sajtu i stranica koje posećujete kako bismo nastavili da proizvodimo privlačan sadržaj.

Za više informacija o kolačićima Google Analytics, posetite zvaničnu stranicu Google Analytics-a.

Koristimo analizu trećih strana kako bismo pratili i merili upotrebu ovog sajta kako bismo nastavili da proizvodimo privlačan sadržaj. Ovi kolačići mogu pratiti aspekte poput vremena provedenog na sajtu ili stranica koje posećujete, što nam pomaže da razumemo kako možemo poboljšati sajt za vas.

Povremeno testiramo nove funkcije i vršimo suptilne promene u načinu dostavljanja sajta. Kada još uvek testiramo nove funkcije, ovi kolačići se mogu koristiti kako bismo osigurali da dobijete dosledno iskustvo dok ste na sajtu i istovremeno osigurali da razumemo koje optimizacije naši korisnici najviše cene.

Kako prodajemo proizvode, važno je za nas da razumemo statistike o tome koliko posetilaca našeg sajta zapravo izvrši kupovinu i, kao takve, to su vrste podataka koje ovi kolačići prate. To je važno za vas jer znači da možemo precizno predvideti poslovne troškove kako bismo pratili naše troškove oglašavanja i proizvode kako bismo garantovali najbolju moguću cenu.

Usluga Google AdSense koju koristimo za prikazivanje oglasa koristi kolačić DoubleClick kako bi prikazala relevantnije oglase na webu i ograničila broj puta prikazivanja određenog oglasa.

Za više informacija o Google AdSense, posetite zvaničnu stranicu često postavljanih pitanja o privatnosti Google AdSense-a.

Koristimo oglase kako bismo nadoknadili troškove funkcionisanja ovog sajta i obezbedili sredstva za dalji razvoj. Kolačići za ponašanje u oglašavanju koje koristi ovaj sajt namenjeni su tome da vam pruže najrelevantnije oglase kad god je to moguće putem anonimnog praćenja vaših interesovanja i prikazivanja sličnih stvari koje bi vam mogle biti od interesa.

Međutim, ako i dalje tražite više informacija, možete nas kontaktirati na [email protected].

EVEARA Limited
Castle Chambers
Br. 6, Castle Street
Grad Kork T12 T25W
Irska

Broj registrovanja kompanije 560767
Poreski identifikacioni broj IE3381614UH

Copyright 2024 UMIJam
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close